دیدار زلمی خلیلزاد با رئیس جمهورغنی و عبدالله عبدالله

                زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، با رئیس جمهورغنی و عبدالله عبدالله، رئیس…

اعطای تابعیت ایران به فرزندان ایرانی ـ خارجی

سخنگوی دولت ایران می گوید که هیئت دولت آیین ‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان…