تریاک شاهرگ اقتصادی مخالفان مسلح

رییس جمهور اشرف غنی می‌گوید: مبارزه با مواد مخدر تنها با از بین بردن مزارع کوکنار کافی نیست. آقای اشرف غنی بر مقابله جدی با قاچاقبران تاکید می‌کند. در همین حال، عبدالله “عبدالله” رئیس اجرائى حکومت، مبارزه با موادمخدر را، از اولویت‌های حکومت وحدت ملی اعلام می‌کند.

 به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “ویلیام “برونفیلد” معاون وزیرخارجه امریکا در امر مبارزه با موادمخدر، روز گذشته با سران حکومت وحد ملی دیدار کرد. این مقام امریکایی در دیدار با رییس جمهور اشرف غنی بر همکاری در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده و گفته که مواد مخدر در افغانستان، به منبع اصلی تمویل شورشیان تبدیل شده که خطرات زیادی را متوجه جامعه افغانستان می‌کند.

در این دیدار رییس جمهور اشرف غنی هم، بر تعقیب و گرفتاری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر تاکید کرده و گفته که تنها از بین بردن مزارع کوکنار نمی‌تواند به امر مبارزه با مواد مخدر کمک کند. آقای اشرف غنی افزوده که کشورهای منطقه نیز با خطرات ناشی از ترانزیت مواد مخدر آگاه هستند و آماده‌اند تا در این زمینه همکاری کنند. رییس جمهوری با اعلام این که حکومت برنامه چهارساله را برای مبارزه با مواد مخدر آماده کرده گفت: تقویت زیربناهای اقتصادی افغانستان از جمله ساخت را آهن، اعمار پایپ لاین های گاز و استخراج معادن می‌تواند در نفی پدیده مواد مخدر موثر باشد.

در همین حال عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در دیدار با ویلیام برونفیلد از اراده جدی حکومت وحدت ملی برای محو مواد مخدر در همکاری با جامعه جهانی خبر داده است. آقای عبدالله گفته، مبارزه با این پدیده، از اولویت‌های حکومت است. معاون وزیر خارجه امریکا در امر مبارزه با موادمخدر هم در این دیدار، موادمخدر را یک مشکل بین المللی خوانده و گفته، مطالعات نشان می‌دهد که استفاده داخلی موادمخدر در افغانستان افزایش یافته است. این مقام امریکایى ارایه گزینه‌های نو برای دهاقین به عنوان کشت بدیل را از راهکارهای مبارزه با موادمخدر دانسته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *