نشست ناتو در ترکیه و پی‌آمدهای آن برای افغانستان

این بحث را علی “عطایی” با محمد امین “حیدری”  استاد دانشگاه  در برنامه‌ی (بعد از خبر ) امشب به بحث خواهند گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *