فاریاب به تاریکی فرو رفت

برق تمدیدى ترکمنستان، در نتیجه درگیرى نیروهاى دولتى و مخالفان مسلح قطع شده است.

 به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “سمونمل محمد اکبر بشاش فرمانده پولیس ولسوالى خواجه سبزپوش، می گوید برق فاریاب پس از آن قطع شد که مخالفان مسلح، ساعت ۹ شب گذشته بر پوسته هاى امنیتى در منطقه گورزاد حمله کردند و در اثر آن به لین ها و پایه های برق آسیب رسید.

مسوولان برق فاریاب میگویند درگیری شب گذشته موجب قطع شدن برق میمنه، خواجه سبزپوش، پشتونکوت، شیرین تگاب و دولت آباد قطع گردیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *