موج جدیدی از اعدام‌های مخالفین مسلح در راه است

معاونین سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گویند که فهرست مجرمان محکوم به اعدام نهایی شده و در روزهای آینده روی میز ریاست‌جمهوری قرار خواهد گرفت.
دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفته که ارزیابی‌ها نهایی شده است. او افزود که ارزیابی «دقیق» صورت گرفته، فهرست آماده شده و در روزهای آینده به ریاست‌جمهوری می‌رسد.
مینه‌پال جزئیات بیشتر در مورد افراد شامل این فهرست ارائه نکرد.  گفته می شود لست نهایی دیروز جمعه روی میز ریاست‌جمهوری قرار گرفته است.

تا اکنون ارگ ریاست جمهوری در قبال این موضوع واکنش نشان نداده است.

این در حالیست که گروه طالبان در واکنش به این تصمیم حکومت در اعلامیه‌یی هشدار داده است که در صورت تطبیق حکم اعدام زندانیان، طالبان آرام نخواهند نشست و قیمت آن‌را از نهادهاى عدلى و قضایى افغانستان خواهند گرفت .
در این اعلامیه که دیروز جمعه به نشر رسیده، آمده است: «اشخاص و نهادهاىی که خواستار تطبیق حکم اعدام زندانیان این گروه هستند، طالبان در برابر آن‌ها نیز بى‌تفاوت نخواهد بود و به‌شکل کلى و جزیى شامل اهداف نظامى ما خواهند شد.»
این گروه همچنان هشدار داده در صورت تطبیق این حکم، افراد دولت و نیروهای خارجی که در قید این گروه است، با خطرات جدی مواجه خواهند بود و طبق شریعت اسلامی از سخت‌ترین شیوه برای مجازات آن‌ها کار خواهند گرفت.
گروه طالبان از سازمان‌هاى بین‌المللى حقوق بشر، رسانه‌هاى آزاد، سازمان جهانى صلیب سرخ و نهادهاى بی‌طرف دیگر خواسته‌است تا در موضوع اعدام زندانیان با استفاده از نقش اثرگذارشان بى‌تفاوت نباشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *