شورای علما و اخوت اسلامی بلخ: بیت‌المقدس متعلق به مسلمین جهان است

همزمان با روز جهانی قدس، شورای علما و اخوت اسلامی ولایت بلخ تاکید می‌کنند، بیت المقدس متعلق به مسلمانان جهان میباشد.

آنان می‌گویند، قدس نماد هویت اسلامی، برادری و اخوت در جامعه اسلامی است و باید با اتحاد و همدلی از اشغال رژیم اسرائیل نجاتش داد.

درحالیکه در سال‌های گذشته از روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین، راهپیمایی‌های میلیونی به راه انداخته می‌شد اما امسال بدلیل شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری راهپیمایی وجود ندارد.

با آنهم کشورهای اسلامی در این روز حمایت‌شان را از قدس اعلام می‌کنند.

در ولایت بلخ نیز، اعضای شورای علما و اخوت اسلامی بر اتحاد کشورهای اسلامی در حمایت از قدس تاکید می‌کنند.

معاون شورای اخوت اسلامی بلخ نیز می‌گوید، همه ساله مومنین ولایت بلخ، اعم از شیعه و سنی با وحدت و اخوت در روضه شریف جمع می شدند و در حمایت از قدس خشم و انزجار خویش را از رژیم اسرائیل اعلام می‌کردند، اما امسال بخاطر بیماری کرونا این کار میسر نیست.

کشورهای اسلامی همه ساله در روز جهانی قدس حمایت‌شان را از مردم فلسطین ابراز می‌دارند اما تاکنون کدام اقدام عملی برای آزادسازی قدس انجام نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *