امریکا – احتمال برکناری مارک اسپر از سِمت وزارت دفاع

منابع آگاه در کاخ سفید گزارش داده‌اند، جایگاه وزیر دفاع آمریکا به دلیل مخالفت با رئیس‌ جمهور این کشور در استفاده از نیروهای ارتش برای سرکوب معترضان، متزلزل شده است.
بگفته این منبع؛ پیش از این نیز تنش‌ها بین مارک اسپر و دونالد ترامپ به دلیل اینکه ترامپ برای وزیر دفاع یعنی بالاترین مقام نظامی کابینه خود هیچ احترامی قائل نیست، وجود داشته است.
این درحالی است که وزیر دفاع امریکا درباره احتمال به‌ کارگیری نیروهای ارتش این کشور برای سرکوب اعتراضات گفته بود، گزینه استفاده از نیروهای ارتش همیشه به عنوان آخرین راهکار مطرح است. این گزینه تنها در اضطراری‌ترین و حساس‌ترین شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او همچنین گفته بود، ما اکنون در این شرایط قرار نداریم و من از این گزینه حمایت نمی‌کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *