بامیان – نگرانی‌ها از افزایش سرقت‌های مسلحانه

با آنکه سرقت در ولایت بامیان سابقه‌ چندانی نداشته است، اما در چند ماه اخیر وضعیت به گونه‌ ای شده که سارقین در روز روشن به سرقت وسایط نقلیه می‌پردازند.
مسوولین محلی بامیان نیز این وضعیت را تایید کرده می‌گویند: فقر و بیکاری باعث شده است که گراف سرقت دراین ولایت بلند برود. با اینحال، نیروهای امنیتی می‌گویند، در تلاش مهار این وضعیت هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *