مقتدی صدر؛ امریکا همه نیروهایش را از عراق خارج کند.

رهبر جریان صدر عراق با انتشار بیانیه‌ای از آمریکا خواست تا همه نیروهایش را از خاک این کشور خارج کند. مقتدی صدر گفته: واشنگتن سعی داشته و دارد که همه را با روش‌ها و شیوه‌های خود از جمله جنگ، کشتار، ارعاب و فرافکنی تسلیم خود کند و تنها به دنبال افزایش تسلط خود بر جهان است. پارلمان عراق ۱۵ جدی سال ۹۸ قانون اخراج نظامیان آمریکا از خاک عراق را تصویب کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *