سیگار: بیش از ۲۴۰۰ نظامی امریکایی در افغانستان کشته شده‌اند

سیگار یا اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی گفته، از اول ماه اکتوبر سال ۲۰۰۱ تا ۱۷ اپریل سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۴۳۹ کشته و ۲۰ هزار و ۶۶۳ نظامی  امریکایی در افغانستان زخم برداشته‌اند.

سیگار گفته، یک‌هزار و ۹۰۹ نظامی امریکایی در جریان حملات خصومت‌آمیز، ۱۴۰۹ تن در جریان جنگ، ۴۹۷ تن پس از مجروحیت و سه نظامی دیگر در سایر حملات جان باخته‌اند. در این گزارش همچنین آمده، ۵۳۰ تن از نظامیان دیگر امریکایی در سایر حوادث کشته شده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *