انتقاد‌های جهانی به فرمان اجرایی امریکا علیه دیوان بین المللی کیفری

دیوان بین‌المللی کیفری، به تصمیم رییس جمهوری امریکا برای اعمال تحریم ها علیه مقام های این دادگاه شدیدا انتقاد کرد. این دادگاه بین المللی می گوید؛ تحریم های امریکا تلاش مشترک ما برای مقابله با مصونیت در برابر جرایم جنگی و اطمینان از پاسخگو کردن عاملین این فجایع جمعی را تضعیف می کند. دونالد ترامپ این تصمیم را پس از آن گرفت که دیوان بین المللی قراراست درباره جنایات جنگی نظامیان امریکایی در افغانستان تحقیق کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *