رئیس جمهور غنی؛ از قدرت کنار نمی‌روم و اشتباه زمامداران گذشته را تکرار نمی‌کنم.

همزمان با پیشرفت‌های روند صلح؛ رئیس جمهوری می‌گوید، از قدرت کنار نمی‌رود و او اشتباه زمامداران گذشته را تکرار نمی‌کند. محمد اشرف‌غنی گفت؛ ۲ هزار زندانی طالبان در آینده نزدیک آزاد می‌شوند و طالبان هم باید سرنوشت زندانیان دولتی رها نشده را روشن کنند.

آگاهان اما می‌گویند؛ رئیس جمهوری در حال سنگ‌اندازی در روند صلح است. هم‌زمان زلمی خلیل‌زاد گفته است؛ آغاز مذاکرات بین الافغانی از هر زمانی نزدیک‌تر شده و همه طرف‌ها باید جلو تخریب‌کاران و تضعیف‌کنندگان روند صلح را بگیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *