ترکیه – آغاز عملیات نظامی به اهداف شبه نظامیان “پ‌ک‌ک”

ترکیه از آغاز عملیات موسوم به پنجه‌ی عقاب برضد مراکز شبه نظامیان پ‌ک‌ک در شمال عراق خبر داده است. وزارت دفاع این کشور تهدید کرده که جنگنده‌های ترکی مخفی‌گاه‌های تروریستان را برسر‌شان خراب خواهد کرد.

هم‌زمان شبکه خبری المیادین گزارش داده که هواپیماهای ترکیه ده‌ها مرکز این گروه شبه‌نظامی در مناطق مخمور، زاب، قندیل و سنجار در شمال عراق را بمباران کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *