لغمان – رهایی ۳۴ زندانی حکومت از سوی طالبان

۳۴ زندانی دولت از بند گروه طالبان در ولایت لغمان آزاد شدند. پولیس لغمان گفته، تا هنوز مشخص نیست که افراد رها شده، همه نظامی‌اند یا غیرنظامیان را نیز شامل می‌شود. با این حال تاکنون حکومت افغانستان سه هزار زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان در مقابل تاکنون حدود ۵۰۰ زندانی دولتی را رها کرده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *