کابل – درگیری میان کوچی‌ها و باشندگان ناحیه سیزدهم در دامنه کوه قوریغ

در نتیجه درگیری میان کوچی‌ها و باشندگان ناحیه سیزدهم شهرکابل در دامنه کوه قوریغ، یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. باشندگان محل می‌گویند، کوچی‌ها با استفاده از جنگ افزارهای سبک و سنگین، زمانی بالای باشندگان محل تیراندازی کردند که آنها بالای زمین شان مصروف ساخت و ساز خانه بودند.

گفته می‌شود، این تیراندازی در فاصله چند صدمتری پاسگاه امنیتی رخ داده و این پنجمین‌بار است که کوچی‌ها بالای باشندگان محل تیراندازی کرده که در نتیجه تاکنون بیشتر از ۱۰ تن کشته و زخمی شده اند.

با اینحال، این نزاع و درگیری، زخمی کهنه است که از سال‌های دور میان کوچی و باشندگان محل در کابل و برخی ولایات مرکزی اتفاق می‌افتتد. مقامات محلی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک نیز می‌گویند، با گرم شدن هوا، امسال نیز مشکلات شان با افراد مسلح زیرنام کوچی آغاز شده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *