صدور فرمان بازداشت و زندان برای عاملان تخریب مجسمه‌های مربوط به برده‌داری از سوی ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور یک فرمان خواستار زندانی شدن معترضانی شده که به مجسمه‌های مربوط به حامیان برده‌داری در این کشور آسیب زده‌اند.

براساس این فرمان هر کس که به مجسمه‌های موجود در فضای عمومی آسیب بزند باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.

تعدادی از مجسمه‌های مربوط به حامیان برده‌داری در امریکا در پی اعتراضات سراسری در این کشور برچیده یا تخریب شدند. این اعتراضات در پی کشته شدن یک سیاهپوست دیگر در حین بازداشت توسط پلیس آغاز شد.

در این فرمان آمده “بسیاری از شورشیان، آتش افروزان و افراطیان چپ‌گرا که دست به این اقدامات زده‌اند و یا از آن حمایت کرده‌اند صریحا خود را وابسته به ایدئولوژی‌هایی چون مارکسیسم می‌دانند که خواستار نابودی ایالات متحده آمریکاست.”

در این فرمان آمده افراد و سازمان‌ها حق دارند که به صورت مسالمت‌آمیز خواستار ابقا و یا برچیده شدن هر بنایی بشوند اما؛ هیچ کس یا گروهی حق آسیب‌زدن، مخدوش کردن و یا برچیدن مجسمه‌ای را به زور ندارد.

در فرمان ریاست جمهوری آمریکا به قانونی اشاره شده که مجازات ده سال زندان را برای کسانی در نظر گرفته که به اموال دولت فدرال آسیب بزنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *