هشدار آنگلا مرکل به انگلیس درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا

صدراعظم آلمان می‌گوید، دولت انگلیس هر تصمیمی در قبال اتحادیه اروپا و روابط با این اتحادیه بگیرد با واکنش مناسب ۲۷ عضو آن روبرو خواهد شد. آنگلا مرکل تاکید کرد که دولت بوریس جانسون باید با پیامدهای آن هم کنار بیاید. آلمان چند روز دیگر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست خواهد گرفت. در کنار بحران کووید-۱۹ مسئله روابط با انگلیس پس از خروج از اتحادیه، از چالش‌هایی ‌است که این کشور با آن روبرو خواهد بود. انگلیس سال گذشته به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. با این حال از آن زمان تا کنون لندن و اعضای اتحادیه بارها با چالش‌های مختلفی در مسیر خروج روبرو شده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *