رئیس‌جمهوری: حرکت خطرناکی برای هدف قرار دادن آزادی‌ها و ارزش دو دهه گذشته در کشور آغاز شده است

رئیس جمهور غنی می‌گوید، حرکت خطرناکی برای هدف قراردادن آزادی‌ها و ارزش‌های دو دهه‌ی پسین در کشور آغاز شده است.

آقای غنی این مطلب را امروز در نشست کابینه و در واکنش به کشته شدن دو کارمند کمیسیون حقوق بشر که در انفجاری در کابل کشته شدند ابراز کرده. رئیس جمهوری اما تاکید کرد، حکومت برای جلوگیری از این حرکت‌های خطرناک متعهد است و به نهادهای امنیتی دستور داد، اقدامات ویژه را برای تامین امنیت فعالان حقوق بشری، جامعه مدنی و دادستان‌ها روی دست‌ گیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *