هلمند – کشته شدن شش غیرنظامی در اثر انفجارماین کنارجاده

شش غیرنظامی دراثرانفجارماین کنارجاده ای درولایت هلمند کشته شده و دوتن دیگرنیز زخم برداشته‌اند، سخنگوی فرماندهی پولیس این ولایت می‌گوید، کودکان و زنان درمیان کشته شدگان میباشند. بااینحال طالبان هنوز دراین مورد چیزی نگفته اند. این درحالیست که اخیرا هلمند از ناامن ترین ولایات کشوربوده که گواه افزایش حملات طالبان و جاسازی ماین های کنارجاده بوده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *