سازمان صحی جهان:‌ «کووید ـ ۱۹» به این زودی‌ها نابود نمی‌شود.

تدروس ادهانوم، رئیس عمومی سازمان صحی جهان می‌گوید که «کووید۱۹» به این زودی نابود نمی‌شود و جهان حتا هنوز به نقطه‌ی پایان این ویروس نزدیک نشده است.

سازمان صحی جهان به نقل از گفته‌های آقای ادهانوم در رشته‌توئیتی گفته است که در جریان ماه‌های آینده نیاز است تا جهان تعهدات خود را در قبال مهار گسترش این ویروس تجدید کند.

او همچنان گفته است که در این مدت جهانیان نیازمند استقامت، حوصله و مهربانی بیشتر خواهند بود.

براساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز در امریکا تاکنون، موارد مثبت ویروس کرونا در جهان حدود ده میلیون و ۲۸۰ هزار نفر می‌رسد. تعداد جان‌باختگان این ویروس نیز به بیش از ۵۰۴ هزار نفر می‌رسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *