انتقاد مجلس نمایندگان از سوء مدیریت در ارگان‌های امنیتی

مجلس سنا انفجار موتر بمب در ولسوالی سنگین هلمند را که در آن بیش از ۳۰ فرد ملکی کشته و زخمی شدند، تاسف بارخوانده و خواهان بررسی این رویداد شد. حکومت و طالبان همدیگر را به دست داشتن در این حمله متهم می کنند. هم زمان شماری از اعضای مجلس سنا کشته شدن افراد ملکی در حملات نامعلوم را نگران کننده عنوان کرده و برای بررسی این حمله خواهان اعمال فشار بر نهادهای امنیتی به ویژه شورای امنیت ملی شدند.

در ماه های پسین بر خلاف انتظار مردم، میدان‌های جنگ گرم است و هر روز از نیروهای دولتی و افراد ملکی قربانی می گیرد. قربانیانی که با محکوم کردن حملات از سوی حکومت و کشورهای خارجی به باد فراموشی سپرده می شوند. حالا اعضای مجلس سنا رویداد روز گذشته در ولسوالی سنگین هلمند را تاسف بار خوانده و خواستار بررسی آن شدند.

حکومت و طالبان همدیگر را متهم به دست داشتن در حمله روز گذشته می کنند، حمله‌ای که در آن بیش از ۳۰ فرد ملکی در انفجار موتر بمب، کشته و زخمی شدند. ظاهرا برخی دیگر از سناتوران امیدی به این بررسی ها ندارند و بر اعمال فشار بر نهادهای امنیتی به ویژه شورای امنیت ملی تاکید می کنند.

به گزارش تلویزیون تمدن در این میان شماری دیگر از سناتوران، حکومت به ویژه ریاست جمهوری را به وقت کشی در رهایی زندانیان طالبان متهم می کنند. زندانیانی که حکومت گفته، برخی از آنها متهم به کشتار مردم و جرایم مختلف هستند.

آتش جنگ در حالی در بخش های کشور شعله ور می شود که طبل صلح در ماه های پسین نیز به صدا در آمده، صلحی که برای مردم به سراب تبدیل شده و نزدیک به دو دهه است که به دنبال آن سرگردانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *