ونزوئلا- اخراج نماینده اتحادیه اروپا

پس از درج نام ۱۱ مقام ارشد ونزوئلا در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا، رئیس جمهوری ونزوئلا از نماینده اتحادیه اروپا در ونزوئلا خواسته ظرف ۷۲ ساعت خاک این کشور را ترک کند. اتحادیه اروپا روز گذشته نام ۱۱ مقام ونزوئلایی را به اتهام تلاش برای تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون دراین کشور به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه کرد. تحریم‌ها علیه این افراد شامل محدودیت سفر و مسدود شدن دارایی ها می باشد. هدف این تحریم ها افراد دولتی هستند و عموم مردم تحت تاثیر آن قرار نمی گیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *