بامیان – بی باوری کشاورزان نسبت به وعده‌های دولت

ریاست زراعت بامیان، از ثبت شدن ۴ اتحادیه در راستای بازاریابی محصولات زراعتی این ولایت به ویژه محصولات کچالو خبر می‌دهد. عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت بامیان می‌گوید، این اقدامات از برنامه‌های دولت پس از بحران کرونا است.

اما کشاورزان بامیانی با بی باوری نسبت به وعده‌های حکومت می‌گویند، این طرح‌ها صرفا بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *