پاپ از قطعنامه آتش بس شورای امنیت استقبال کرد

پاپ فرانسیس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار توقف همه گیریها و منازعات با هدف تسهیل مقابله با شیوع ویروس کرونا شده است، استقبال کرد. شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای خواهان پایان منازعات و جنگها در سراسر جهان شده است تازمینه لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا فراهم شود. براساس این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل پس از سه ماه مذاکره به اتفاق آرا این قطعنامه را تصویب کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *