انتقادها از پرداخت نشدن معاشات پرسونل صحی از سوی وزارت صحت عامه

شماری از پزشکان که در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند می گویند از چند ماه به این سو معاش شان پرداخت نشده است. وزارت صحت عامه اما امروز به نهادها و موسساتی تطبیق کننده عرضه خدمات صحی هشدار داد در صورتی که این پول تا هفته آینده پرداخت نشود، شرکت های خاطی تادیب خواهند شد.

کرونا دشمنی که جهان را به زانو در آورده و سیستم صحی بسیاری از کشورها را با خطر نابودی روبرو کرده است. این جا در افغانستان؛ جامه سفیدانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند، می گویند از چند ماه به این سو معاش آنها پرداخت نشده است.

حالا؛ وزارت صحت عامه به نهادها و موسساتی تطبیق کننده عرضه خدمات صحی از جمله برک و اهید که در ولایت‌های تخار، سمنگان، هلمند و نورستان در پرداخت معاشات کارمندان صحی تاخیر داشتند هشدار داده، اگر تا هفته آینده این پول را پرداخت نکنند تادیب خواهند شد.

داکتر رحمت الله؛ موظف در یکی از شفاخانه های تشخیص بیماری کرونا می‌گوید: بیش از دو ماه از خدمت در یکی از شفاخانه های تشخیص بیماری کرونا می‌گذرد اما هنوز معاشی دریافت نکرده‌اند”

این سربازان سفید پوش که با کمترین تجهیزات صحی در برابر دشمن مخوف، سینه سپر کرده اند، تاکنون در این راه، ۱۵ قربانی داده اند.

با این حال در روزها و هفته های پسین، بسیاری از شهروندان، نسبت به تهدید کووید نوزده بی توجه شده اند. پیاده روهای شهر مزدحم است اما استفاده از ماسک خبری نیست.

در سنا، شماری این بیماری را بی اهمیت دانسته و شمار دیگر از پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

مصطفی ظاهر؛ عضو مجلس سنا نیز از دیگر سناتوران تقاضا نمود زدن ماسک و نکات بهداشتی را به عنوان نماینده مردم رعایت کنند”

براساس آمار تازه وزارت صحت عامه، ۲۲ مورد فوتی در ۲۴ ساعت گذشته، آن هم در حالیکه این وزارت از شکست کرونا خبر میدهد. با این حال رقمی فوتی‌های کووید نوزده در روزهای اخیر نسبت به ۲۰ روز پیش افزایش یافته است.

از زمان شیوع کرونا تاکنون ۳۳ هزار و ۳۸۴ مورد مثبت کووید نوزده ثبت شده که از این میان ۲۰ هزار و ۱۵۱ تن سلامتی شان را دوباره بدست آورده اند، اما ۹۲۰ تن دیگر جان باخته اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *