جاوید فیصل: طالبان تاکنون نیمی از زندانیان دولتی را آزاد کرده‌ است

درحالی‌که طالبان مدعی است بیش از ۷۰۰ زندانی دولت را رها کرده اما شورای امنیت ملی می‌گوید، این گروه تاکنون حدود ۵۰۰ تن از زندانیان دولتی را آزاد کرده‌اند.

جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی همچنین گفته، طالبان باید به عوض حدود ۶۰۰ زندانی ‌شان که به جرایم سنگین متهم هستند فهرست دیگری را به دولت افغانستان بسپارند در غیر آن دراین مورد حکومت افغانستان تصمیم خواهد گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *