بازداشت ۵۰ کارمند دولت در پیوند به جرایم فساد اداری در ۱۵ ماه گذشته

در اعلامیه‌ دادستانی کل آمده است که ریاست عمومی کنترل و مراقبت دادستانی کل در جریان سال گذشته‌ خورشیدی، ۲۸ قضیه‌ فساد اداری را ثبت و پس از بررسی، برای تحقیقات بیشتر به مراجع مربوط فرستاده است.

در پیوند به این قضایا، ۳۹ نفر بازداشت شده‌اند. در میان بازداشت شدگان ۲۴ تن از رییسان، دادستان‌ها و کارمندان دادستانی کل و ۱۵ نفر دیگر از دیگر ادارات شامل می‌باشند.

دادستانی عمومی کنترل و مراقبت در جریان بیشتر از سه ماه اول سال جاری خورشیدی نیز ۱۱ نفر را به اتهام جرایم فساد اداری بازداشت کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *