احتمال بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها تا کمتر از دو هفته دیگر

احتمال می‌رود تا کمتر از دو هفته دیگر روند آموزش حضوری در مکاتب و دانشگاه‌ها آغاز شود. مقام‌ها در وزارت تحصیلات عالی گفته‌ اند، اگر واقعات مثبت ویروس کرونا به مثل روزهای اخیر کمتر باشد، ممکن در پانزدهم ماه جاری دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دانش‌آموزان و دانشجویان باز شوند. با این حال گفته شده اگر موارد مثبت کرونا افزایش یابد مکاتب و دانشگاه‌ها همچنان بسته خواهند ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *