محبت و همکاری در مشترکات دین

اخوت اسلامی، محبت و همکاری در مشترکات دین از ضروریات جامعه مسلمانان است و منافع دنیای ما هم در پناه اخوت و برادری اسلامی تأمین می‌شود.

حضرت آیت الله العظمی محسنی (ره)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *