گفتگوهای صلح – آمادگی‌ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی

لویه جرگه مشورتی صلح برای رهایی ۴۰۰ زندانی طالب و گفتگوهای صلح روز جمعه ۱۷ اسد برگزار می شود

روز جمعه هفدهم اسد کابل شاهد برگزاری لویه جرگه مشورتی در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالب خواهد بود. هیئت برگزاری این جرگه می‌گوید، تمامی آمادگی ها را برای برگزاری این مراسم گرفته اند. در همین حال اعضای مجلس نمایندگان گفتند، در صورتی که نمایندگان واقعی مردم در شورای ملی حضور دارند، تدویر هرگونه لویه جرگه غیر قانونی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *