وزارت صحت عامه؛ دانشگاه‌های متخلف، مسدود خواهند شد

وزارت صحت عامه می گوید که باز شدن دانشگاه‌های دولتی و خصوصی با معیارهای تعیین شده صحی است و هر دانشگاهی که برخلاف آن عمل کند، مسدود می شود.

بر اساس طرح وزارت تحصیلات و تائید کابینه، دانشگاه‌های کشور بعد از نزدیک به پنج ماه از شیوع کرونا، امروز (۱۵اسد) دوباره باز شدند.

در این طرح که تنها مربوط به دانشگاه های دولتی و خصوصی است و مکاتب سراسر کشور از این طرح خارج هستند.

احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه در نشست خبری امروز در کابل با اشاره به طرح بازگشایی دانشگاه های کشور اظهار داشت که این رویکرد با در نظر گرفتن تمام معیارهای صحی قابل اجرا است.

وی تاکید کرد «پوهنتون هایی که خلاف رهنمودهای وزارت صحت عمل کنند، مسدود می‌شوند».

بر اساس گفته های عثمانی، دانشگاه ها و موسسات تحصیلی دولتی و خصوصی تعهد کرده اند که مسایل صحی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را در روزهای درس رعایت می‌کنند.

در عین حال، عثمانی می‌گوید که این وزارت با تمام دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی در سطح کشور همکاری کرده و به صورت جدی پروتکل‌های صحی را در این اماکن بررسی می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *