تراژیدی بیروت – تشدید بحران سیاسی لبنان با ادامه تظاهرات‌های خشونت‌ آمیز

بحران سیاسی لبنان پس از انفجار سهمگین بیروت؛ دوباره تشدید شده است. این کشور این روزها، شاهد تظاهرات‌های خشونت بار معترضانی است که به ساختمان دولتی حمله می کنند. تظاهرات کنندگان روز و شب گذشته وارد چند وزارت خانه از جمله وزارت خارجه لبنان شدند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. همزمان، نخست وزیر این کشور اعلام کرد، برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی تنها راه بیرون رفت از بحران کنونی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *