بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان در مورد جاری شدن سیلاب در ولایت پروان

شورای علمای شیعه کشور در مورد جاری شدن سیلاب در ولایت پروان و پیامدهای ناگوار آن بیانیه‌ای را صادر نموده که توجه شمارا به مشروح آن جلب می‌کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *