امریکا – تظاهرات صدها هزار نفر علیه نابرابری نژادی و تبعیض علیه سیاه پوستان

در پی افزایش نابرابری نژادی در امریکا، صدها هزار نفر در واشنگتن به خشونت پولیس و تبعیض نژادی علیه رنگین پوستان تظاهرات کردند. آنها در سالروز سخنرانی تاریخی مارتین لوترکینگ، رهبر پیشین جنبش حقوق مدنی امریکا گفتند، هنوزهم ایالات متحده علیه سیاه پوستان تبعیض قایل می شود و از عدالت برای آنان خبری نیست. همزمان، دونالد ترامپ معترضان ضد نژاد پرستی را فتنه گر و آنارشیست خواند که فقط به دنبال مشکل هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *