شبکه تلویزیونی تمدن

شبکه تلویزیونی تمدن جستجو
جمعه، ۱۶ جوزا ۱۳۹۹ - 5 June 2020

آیساف و آموزش نظامیان غرب کشور

سربازان آیساف درشش ماه آینده وظیفه حمایوی و آموزش دهی سربازان افغان در غرب کشور را بدوش خواهند داشت. جنرال انتسیو گمبه که امروز به تازگی فرماندهی نیروهای آیساف در غرب افغانستان را به عهده گرفت، گفت که نیروهای تحت امرش، تنها در عملیات های هوایی از نیروهای افغان حمایت خواهند کرد.

در مراسم تبدیلی فرمانده نیروهای آیساف امروز در هرات، داود صبا والی هرات گفت: انتظار می‌رود که نیروهای آیساف وظیفه حمایتی و آموزش نیروهای افغان درغرب کشور را بعد از این به خوبی اجرا نمایند. وی از فرمانده جدید نیروهای آیساف درغرب کشور خواست تا در تجهیز و تربیه نیروهای امنیتی افغان تمرکز بیشتری نمایند.

جنرال انتسیو گمبه فرمانده جدید نیروهای آیساف درغرب کشور نیز گفت: بعد از این؛ نیروهای آیساف درغرب افغانستان تلاش خواهند نمود تا درعملیات های نظامی نقش حمایوی شان را به خوبی انجام دهند. وی گفت: این نیروها در شش ماه آینده، مشخصا” درعملیات های نظامی هوایی، نیروهای افغان را کمک خواهند کرد. فرمانده جدید نیروهای آیساف در غرب کشور همچنین گفت: نیروهای ایتالیایی پس از سال ۲۰۱۴ نیز برای کمک و آموزش درافغانستان باقی خواهند ماند.

درحال حاضر شمار نیروهای آیساف درغرب افغانستان به ۵۵۵۰ تن میرسد.

Share this:


اشتراک گزاری خبر

نظر دهيد

* ايميل شما پخش نخواهد شد.


شبکه تلویزیونی تمدن

شبکه تلویزیونی تمدن در برابر محتوای مطالب دیگران مسئول نمی باشد. کلیه حقوق مطالب مربوط به سایت شبکه تلویزیونی تمدن می باشد.

Designed & Developed by