بامیان – نگرانی‌ها از تجمع طالبان در نوار مرزی

مسئولان در بامیان می‌گویند، گروه طالبان در تلاش‌است تا مناطق مرکزی را در محاصره قرار دهند. براساس این گزارش طالبان در نوار مرزی بامیان فعالیتش را آغاز کرده و نیروهای خود را در مناطق مختلف جابجا کرده است. با این‌حال مسئولان امنیتی از آمادگی‌ها برای دفاع از بامیان سخن می‌زنند.

ازسوی دیگر مقام‌ها در بامیان صلح را خواست اصلی مردم افغانستان دانسته می‌گویند مردم از صلحی حمایت می کنند که همسو با منافع ملی و حفظ دستاوردهای شهروندان کشور باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *