دوحه – توافق بر سر اصول و ادامه بحث ها روی تعیین آجندا

منابعی از دوحه می‌گویند؛ مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان، که قرار بود دوشنبه ۲۴ سنبله آغاز شود، برای مدت نامعلومی به تأخیر افتاده است. طبق آخرین جزئیات، گروه‌های تماس دوطرف، تاکنون تنها روی اصول به توافق رسیده، اما هنوز بر سر تعیین آجندا توافق نکرده‌اند!

منابع همچنین می‌گویند، هیئت دولتی تلاش دارد تا آتش‌بس از آجندای نخست مذاکرات باشد، اما گروه طالبان بر سرِ نوعیت نظام پافشاری دارند. ازسویی هم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور غنی بر حفظ نظام جمهوریت در گفتگوهای صلح تاکید کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *