نماینده غیرنظامی ناتو: افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان، غیر قابل قبول است

نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان می‌گوید، افزایش خشونت‌ها از جانب طالبان غیر قابل پذیرش است.

استیفانو پونتی کورفو در دیدار با امرالله صالح گفته، طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند و تعهدشان را برای پایان یافتن بحران از طریق راه‌های سیاسی نشان دهند. وی همچنین تاکید کرده نیاز است، همه تحت نام جمهوریت به صورت متحدانه وارد مذاکرات صلح شوند و دستاورهای ۱۹ سال اخیر در این مذاکرات حفظ گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *