تاجیکستان – نامزدی امام‌علی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۱ اکتبر

امام‌علی رحمان، رئیس ‌جمهوری تاجیکستان بار دیگر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد. آقای رحمان از حدود سه دهه پیش بر این کشور حکومت می ‌کند و از متحدان روسیه است. چهار فرد دیگر هم، نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کردند. بسیاری در تاجیکستان پیش‌ بینی می ‌کنند امام‌علی رحمان پیروز این انتخابات خواهد شد و سایر نامزدها فقط برای مشروعیت بخشیدن وارد این رقابت شدند. حزب سوسیال دمکرات تاجیکستان، تنها حزب فعال مخالف حکومت، این انتخابات را تحریم کرده. قراراست انتخابات تاجیکستان در ۱۱ اکتبر برگزار شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *