غزنی – حمایت مردم از آغاز مذاکرات صلح

شماری از عالمان دینی، نهادهای مدنی و بزرگان اقوام در غزنی، حمایت شان را از آغاز مذاکرات صلح اعلام کردند.

آنان می‌گویند، چهار دهه جنگ در کشور هزاران قربانی از شهروندان گرفته و آغاز مذاکرات صلح در قطر، فرصت خوبی برای ختم جنگ در کشور است.

مردم غزنی از هر دو طرف می خواهند اختلاف‌ها را کنار گذاشته و برای آوردن صلح دایمی در کشور تلاش کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *