امضای توافق های صلح امارات و بحرین با رژیم اسرائیل

امارات و بحرین در کاخ سفید با رژیم اسرائیل توافق صلح امضا کردند. رئیس جمهوری امریکا در این نشست گفت، مردم جهان شاهد ظهور یک خاورمیانه جدید هستند. دونالد ترامپ تاکید کرد، چند کشور عربی دیگر هم با اسرائیل روابط شان را عادی سازی خواهند کرد. هرچند مقام های عربستانی پس از امضای این توافق ها، مدعی شد که در کنار ملت فلسطین قرار دارند؛ ترامپ اما گفت، عربستان هم به زودی با اسرائیل صلح خواهد کرد. رهبران فلسطینی اما گفتند، توافق‌های بحرین و امارات هرگز منجر به صلح نخواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *