جاپان – استعفای دولت شینزو آبه و معرفی نخست وزیر جدید

یوشیهیده سوگا، رئیس حزب حاکم جاپان رسما نخست وزیر این کشور شد. آقای سوگا، دستیار دیرینه و دبیر کابینه جاپان در دوران نخست‌ وزیری شینزو آبه، روز دوشنبه توانست رای قاطع حزب حاکم لیبرال دموکراتیک را به دست آورد. او با چالش‌های بسیاری از جمله مقابله با بیماری کرونا و همچنین اقتصاد رو به افول و تعامل با جامعه ‌ای که به سرعت در حال پیر شدن است، مواجه می باشد. شینزو آبه حدود دو هفته پیش به دلیل بیماری، از سمت خود کنار رفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *