فلسطین – مخالفت محمود عباس با فشارهای عربی و بین المللی برای مذاکره با امریکا

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با وجود فشارهای بی‌سابقه‌، با گفتگو با دولت امریکا مخالفت کرده است. یک مقام فلسطینی گفت، این فشارها از سوی کشورهای جهان به ویژه کشورهای عربی روی آقای عباس وارد شده بود. فلسطینی ها به اقدامات گسترده ضد فلسطینی دونالد ترامپ معترض اند و هرنوع گفتگو با او و دولت او را رد می کنند. رئیس جمهوری امریکا اما گفته، فلسطینی ها به زودی با او مذاکره خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *