رئیس جمهورغنی: اولویت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان آتش بس است

رئیس جمهور غنی در سخنرانی ویدیویی اش در سازمان ملل متحد بار دیگر با اشاره به مذاکرات دوحه گفت، اولویت مهم دولت اش، آتش بس است. وی افزود، پایان فوری خشونت‌ها به ما فرصت پیشرفت می‌دهد. در همین حال تامس جانسون، تحلیل‌گر امریکایی می گوید دست یابی به صلح در افغانستان بدون برقراری آتش بس ممکن نیست. به گفته او، اگر طالبان به این خواست مردم و جامعه جهانی تن بدهد می توان نسبت به مذاکرات دوحه امیدوار بود در غیرآن این مذاکرات یک نمایش سیاسی بیش نیست. از دوحه هم گزارش شده که دو طرف در نشست دیروز شان پیشرفتی نداشته‌اند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *