کابل – بازداشت ۳۷۹ تن در پیوند به جرایم مختلف جنایی در جریان یک ماه گذشته

فرماندهی پولیس کابل از بازداشت نزدیک به چهارصد متهم به جرایم جنایی در شهر کابل در یک ماه گذشته خبر می‌دهد.

مسئولان در این فرماندهی همچنان از تغییر در وضعیت امنیتی تا یک ماه دیگر در سطح پایتخت سخن می‌زند و می‌گویند که وضعیت امنیتی بهتر خواهد شد.

مردم اما به گفته های پولیس کابل بی‌باورند و می‌گویند از این وعده‌ها بارها برای پایتخت نشینان داده شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *