امریکا – آشفتگی و خشم در اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری

نخستین مناظره بین دونالد ترامپ و جوبایدن با آشفتگی، خشم و توهین همراه بود. دو رقیب در انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا بارها به هم دیگر تاختند و از واژه های غیر مرسوم علیه یک دیگر استفاده کردند. جوبایدن در این مناظره به سیاست های ترامپ از جمله درباره کرونا تاخت و مدیریت ضعیف او را مسئول جان باختن بیش از ۲ صدهزار امریکایی دانست. رئیس جمهوری امریکا هم به سابقه حضور بایدن در دولت های پیشین حمله کرد. او همچنین تاکید کرد، اگر تقلب شود، نتیجه را نخواهد پذیرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *