منابع امریکایی – ۴۰۰ پایگاه بزرگ و کوچک امریکا در افغانستان برچیده می‌شوند

منابع دیپلماتیک بلندپایه امریکایی به نیوز انترنشل گفته، واشنگتن برچیدن پایگاه‌های بزرگ و کوچک خود در سراسر افغانستان را شروع کرده و تخریب حدود ۴۰۰ پایگاه تا پایان ماه جاری میلادی تکمیل خواهد شد.

طبق این گزارش بیشتر تاسیسات قبلاً از بین برده شده است. این درحالیست که امریکا قبلا گفته بود، در نظر دارد پایگاه‌های بزرگ خود را نیز تخلیه کند.

از جانبی هم واشنگتن گفته، میلیاردها دالر روی پنج پایگاه خود در افغانستان هزینه کرده و گرفتن کنترل این پایگاه‌ها برای نیروهای امنیتی افغان بسیار دشوار خوانده شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *