هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان

رأی گیری در انتخابات ریاست جمهُوری تاجیکستان، صبح امروز در سراسر این کشور آغاز شد. امام علی رحمان، رئیس جمهُور فعلی این کشور، برای پنجمین دور پیهم، از رقبای اصلی این انتخابات است. در این انتخابات، روئسای پنج حزب سیاسی تاجیکستان به رقابت پرداخته و تنها حزب سوسیال دمکرات از احزاب مخالف دولت، انتخابات امروز را تحریم کرده است.

گفته می‌شود، دراین انتخابات نزدیک ۵ میلیون نفر شرکت خواهند کرد و قرار است ده‌ها ناظر بین المللی انتخابات امروز تاجیکستان را نظارت کنند.

درهمین حال، کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان گفته، که رأی گیری تا ساعت ۸ شب به وقت محلی ادامه دارد و نتایج مقدماتی را فردا دوشنبه اعلام خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *