دوحه – برگزاری نشست اعضای تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان همزمان با ادامه جنگ در هلمند

با گذشت یک ماه از افتتاحیه مذاکرات صلح در قطر، هیئت‌های مذاکره‌کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برای سومین‌بار شام گذشته چهارشنبه(۲۳ میزان) نشستی را برگزار کردند. در این نشست تاکید شده تا گروه‌های تماس از هر دوطرف برای حل موارد اختلافی راه حلی را ارائه نمایند. همزمان با این حال جنگ هلمند امروز پنجشنبه وارد ششمین روز خود شده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *