وزارت صحت عامه پوشیدن ماسک در ادارات و شفاخانه ها را اجباری کرد

هم زمان با احتمال شیوع موج دوم کرونا، وزارت صحت عامه پوشیدن ماسک در ادارات دولتی و شفاخانه ها را اجباری کرد. این وزارت بار دیگر بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شستن دست‌ها به صورت منظم تاکید کرد. سخنگوی این وزارت گفت اگر موج دوم کرونا گسترش پیدا کند مکاتب و دانشگاه‌ها جزء آخرین نهادهایی خواهد بود که به تعطیلی می رود.

 تا آخر سال ۲۰۲۱ میلادی واکسن کرونا در اختیار افغانستان قرار نخواهد گرفت، هرچند این وزارت تلاش می‌کند با توزیع واکسن کرونا برای ۲۰ درصد جمعیت کشور واکسن فراهم کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *